ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΚΟΗΣ

Ο έλεγχος της ακοής είναι μία πολύ σημαντική εξέταση η οποία μας επιτρέπει να εντοπίσουμε τυχόν προβλήματα στην ακοή και να αξιολογήσουμε τη βαρύτητά τους.

Ως βαρηκοΐα ορίζεται οποιαδήποτε απώλεια της ακοής. Αφορά συνήθως άτομα μεγαλύτερης ηλικίας τα οποία πάσχουν από τη λεγόμενη πρεσβυακουσία που επηρεάζει κυρίως τις υψηλές συχνότητες.  Ωστόσο πολύ συχνά τη συναντούμε και σε νεότερα άτομα με αποτέλεσμα να επηρεάζεται σε μικρό ή μεγαλύτερο βαθμό η καθημερινότητά τους τόσο σε κοινωνικό όσο και σε επαγγελματικό επίπεδο. Ας σημειωθεί ότι η βαρηκοΐα μπορεί να εμφανιστεί είτε προοδευτικά είτε απότομα.