ΑΚΟΟΓΡΑΜΜΑ

Τα προβλήματα της ακοής μπορούν να είναι πολύ διαφορετικά σε επίπεδο σοβαρότητας αλλά μπορούν να προκαλέσουν σοβαρές δυσκολίες επικοινωνίας που οδηγούν σε κοινωνικά και ψυχολογικά προβλήματα.
Για την εξασφάλιση της αποτελεσματικής εξέτασης προβλημάτων στα παιδιά ή τους ενήλικες είναι σημαντικό να γίνουν οι κατάλληλες εξετάσεις για κάθε παιδί ή ενήλικα με πιθανή βλάβη της ακοής.
Η εξέταση γίνεται σε ειδικό ηχομονωμένο θάλαμο ώστε να μην επηρεάζεται από κανέναν εξωτερικό θόρυβο.
Η ακρόαση μετριέται σε ένα εύρος καθαρών τόνων σε κάθε αυτί. Συχνότητες ποικίλλουν από χαμηλά επίπεδα (250Hz) σε υψηλές συχνότητες (8.000Hz).