ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

Η ενδοσκόπηση της μύτης αποτελεί μία σύγχρονη εξέταση η οποία μας επιτρέπει να εκτιμήσουμε με λεπτομέρεια το εσωτερικό της μύτης και να καταλήξουμε σε σαφή διαγνωστικά συμπεράσματα.

ΠΩΣ ΓΙΝΕΤΑΙ Η ΕΝΔΟΣΚΟΠΗΣΗ ΜΥΤΗΣ;
Τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται για αυτήν είναι τα ενδοσκόπια τα οποία έχουν μικρή διάμετρο για να μην προκαλούν ενόχληση στον ασθενή και μπορεί να είναι είτε άκαμπτα είτε εύκαμπτα. Τα ενδοσκόπια αυτά συνδέονται με ειδική κάμερα η οποία προβάλει την εικόνα της εξέτασης μεγεθυμένη σε οθόνες από τις οποίες μπορεί να την παρακολουθήσουν τόσο ο γιατρός όσο και ο ίδιος ο ασθενής. Η όλη διαδικασία καταγράφεται και το video που προκύπτει μπορεί να δοθεί στον εξεταζόμενο εφ’ όσον αυτός προσκομίσει κάποια συσκευή αποθήκευσης ηλεκτρονικών αρχείων. Προτιμούμε πριν την εξέταση να τοποθετούμε για 3-4 λεπτά σε κάθε ρουθούνι ένα μικρό τολύπιο από βαμβάκι με τοπικό αναισθητικό. Με τον τρόπο αυτό η ενδοσκόπηση καθίσταται απολύτως ανώδυνη.
ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ;
Τονίζεται ότι δεν απαιτείται καμία προετοιμασία από την πλευρά του ασθενή. Η εξέταση διαρκεί ελάχιστα, δεν προκαλεί πόνο και παρέχει άμεσα ακριβή αποτελέσματα.