ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΜΒΟΩΝ

Λίγα λόγια για τις εμβοές (βουητά)

Με τον όρο εμβοές ή βουητά εννοούμε το αίσθημα που έχουν ορισμένοι άνθρωποι ότι ακούν κάποιον ήχο μέσα στο αυτί τους. Ο ήχος αυτός μπορεί να ποικίλει σε συχνότητα και ένταση και άλλοτε περιγράφεται ως κουδούνισμα άλλοτε ως σφύριγμα, φύσημα, νερό που τρέχει, παλμός ή  ‘τζιτζίκια’. Είναι αρκετά συχνό πρόβλημα αφού αφορά 1 στους 5 περίπου ανθρώπους. Μπορεί να μην συνδέεται με καμία άλλη παθολογική κατάσταση, μπορεί όμως να αποτελεί και μέρος της κλινικής εικόνας ενός υποκείμενου προβλήματος όπως για παράδειγμα της βαρηκοΐας λόγω ηλικίας, ενός ακουστικού τραυματισμού, κάποιου προβλήματος στο κυκλοφορικό σύστημα ή της νόσου του Meniere. Οι εμβοές διακρίνονται στις υποκειμενικές που είναι οι συχνότερες και τις οποίες μπορεί να ακούσει μόνο ο πάσχων και στις αντικειμενικές τις οποίες μπορεί να ακούσει και ο γιατρός κατά τη διάρκεια της εξέτασης. Για τη διερεύνηση των εμβοών είναι απαραίτητος ο διεξοδικός ακοολογικός έλεγχος  ο οποίος γίνεται στο χώρο του ιατρείου. Με βάση αυτόν μπορούμε να βγάλουμε συμπεράσματα για την αιτία και τη φύση του προβλήματος και να προτείνουμε τρόπους αντιμετώπισης.