ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΡΙΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΝΟΗΣ

Η δυσκολία κατά τη διάρκεια της αναπνοής από τη μύτη είναι ένας από τους πιο συνηθισμένους λόγους για τους οποίους κάποιος απευθύνεται στον Ωτορινολαρυγγολόγο. Εκτός από την απαραίτητη κλινική εξέταση και τον ενδοσκοπικό έλεγχο της μύτης, στο χώρο μας παρέχεται η δυνατότητα αντικειμενικής εκτίμησης της  ρινικής αναπνοής. Η εξέταση αυτή γίνεται με τη βοήθεια ειδικής συσκευής η οποία ονομάζεται Μετρητής της Μέγιστης Ροής αέρα δια μέσου της Μύτης (Peak Nasal Inspiratory Flow Meter).

Η όλη διαδικασία είναι απλή, απολύτως ανώδυνη, διαρκεί λίγα μόλις λεπτά και μπορεί να πραγματοποιηθεί τόσο σε ενήλικες όσο και σε παιδιά. Από την πλευρά του ασθενή δεν απαιτείται καμία απολύτως προετοιμασία. Ο εξεταζόμενος καλείται να εισπνεύσει με δύναμη μέσα από τη μάσκα της συσκευής και η ένδειξη που καταγράφεται αξιολογείται με βάση ειδικούς πίνακες.

Η εξέταση αυτή παρέχει μία αντικειμενική μέτρηση του όγκου και της ταχύτητας του αέρα που περνάει τελικά μέσα από τη μύτη και βοηθά αποφασιστικά:

  • Στο να διαγνώσουμε και να τεκμηριώσουμε τη δυσχέρεια της αναπνοής δια μέσου της μύτης
  • Στο να εκτιμήσουμε αντικειμενικά το πόσο βελτιώθηκε η ρινική αναπνοή μετά από μία χειρουργική επέμβαση όπως ο ευθειασμός του ρινικού διαφράγματος, οι κογχοτομές , η ενδοσκοπική αφαίρεση ρινικών πολυπόδων κτλ.